Тайлан /он дарааллаар/
2014-09-24

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагааны тайланг доорх холбоосоор татан авч үзнэ үү.  2017 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан [679.92 Kb] 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан [982.15 Kb] 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан [990.87 Kb] 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан [419.81 Kb] 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан [617.14 Kb] 2012 оны үйл ажиллагааны тайлан [159.21 Kb] 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан [234.35 Kb] [attachment=716:...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК