Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрхийн Үндэсний Коммис
Бүсчилсэн сургалт явуулав
2016-08-26

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн холбоо, Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар, ХБНГУ-ын Фридрих Эбертийн Сангийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 2016 оны 8 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд Увс аймгийн Улаангом суманд "Хөдөлмөрлөх эрх” сэдэвт бүсчилсэн сургалтыг зохион байгууллаа....

АНУ-ын төлөөлөгчийг хүлээн авч уулзлаа
2016-08-25

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн Н.Ганбаяр 2016 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр АНУ-ын Төрийн Департментын хүний эрх, хүмүүнлэгийн асуудлын албаны ажилтан хатагтай Шеела Алувалиа, АНУ-ын элчин сайдын яамны Улс төрийн хэлтсийн ажилтан Жеймс Моффитт, Улс төрийн мэргэжилтэн М.Хоролсүрэн нарыг хүлээн авч уулзлаа....

Сургалт зохион байгууллаа
2016-08-25

 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Баривчлах төвийн захиалгаар 2016 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр тус төвд "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, "Хүний эрхийн зөрчил”, "Хүний эрхийн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх тогтолцоо, өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх нь, "Хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчын ёс зүйн дүрэм” зэрэг сэдвүүдээр 3 цагийн сургалт явууллаа. Сургалтад захиргааны зөрчил гарган баривчлагдсан 100 гаруй...

Эмгэнэл
2016-08-22

Бидний журмын нөхөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Архангай аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Бат-Өлзийн Баярмагнай 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр өвчний улмаас таалал төгсөж бидэнд нөхөж баршгүй хүнд гарз тохиолоо....

Хугацаат цэргийн хөдөлмөр эрхлэлтэд хийсэн судалгааны тайлан хэвлэгдлээ
2016-08-18

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын "Азийн бүс нутаг дахь албадан хөдөлмөрийн ажиллагаа” төслийн техник аргазүйн тусламжтайгаар "Монгол Улс дахь заавал хаах цэргийн алба ба хугацаат цэргийн хөдөлмөр: Бодлого, практикийн дүн шинжилгээ” судалгааг хийж уншигч олонд өргөн барьж байна....

“Монгол Улс дахь ялтны хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал” судалгаа хэвлэгдлээ
2016-08-18

 Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын "Азийн бүс нутаг дахь албадан хөдөлмөрийн ажиллагаа” төслийн техникийн туслалцаатайгаар хийж гүйцэтгэсэн "Монгол Улс дахь ялтны хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал” судалгааг монгол, англи хэлээр хэвлэж уншигч олондоо өргөн барьж байна....

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК