Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл » Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрхийн Үндэсний Коммис
Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын илтгэл

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.3-т заасны дагуу Комисс нь бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлийг бичиж, жил бүрийн эхний улиралд багтаан Улсын Их Хуралд илтгэдэг.
Комиссын 2001-2017 оны илтгэлүүдийг доорх холбоосоор татан авч үзэх боломжтой.
     
 1%20%D0%B4%D1%8D%D1%85 [325.81 Kb]">1 дэх [325.81 Kb]  2%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [607.11 Kb]">2 дахь [607.11 Kb]  2%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [607.11 Kb]">3 дахь [394.5 Kb]  4%20%D0%B4%D1%8D%D1%85 [1.2 Mb]">4 дэх [1.2 Mb]
       
 5%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [290.6 Kb]">5 дахь [290.6 Kb]
 6%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [692.38 Kb]">6 дахь [692.38 Kb]  7%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [1.2 Mb]">7 дахь [1.2 Mb]  8%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [594.36 Kb]">8 дахь [594.36 Kb]
       
 8%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [594.36 Kb]">9 дэх [1.29 Mb]  10%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [1.05 Mb]">10 дахь [1.05 Mb]  11%20%D0%B4%D1%8D%D1%85 [765.53 Kb]">11 дэх [765.53 Kb]  12%20%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%8C [3.06 Mb]">12 дахь [3.06 Mb]
   
17 дахь [3.07 Mb]
 

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК