“Хүүхдийн эрхийн цахим сургалт” төслийн тайланг хэлэлцэж, хаалтын ажиллагаа хийв
2017-11-21

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Гүүд Нэйборс олон улсын байгууллагын Монгол дахь Төлөөлөгчийн газартай 2016 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр "Хамтын ажиллагааны гэрээ” байгуулан "Хүүхдийн эрхийн цахим сургалт” төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Тус төслийн хүрээнд хүүхдийн эрх-хамгааллын асуудлаар үндэсний хэмжээний судалгаа хийх, хүүхдийн эрхийн талаарх төрийн албан хаагчдын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах цахим сургалтын модуль бэлтгэх, иргэд, олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх...

Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх төслийг 2012-2015 онд хэрэгжүүлж дууслаа
2015-08-6

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр 2012 оны 01 дүгээр сарын 01 –нээс 2015 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд "Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх төсөл"-ийг хэрэгжүүллээ. Уг төсөл нь Монгол Улсын хөгжлийн өнөөгийн нөхцөлд тулгамдаж буй хүний эрхийн асуудлуудын талаар хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийн илтгэл тайланболовсруулах, хүний эрхийн талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудын хүний...

"Монголын хорих байгууллагуудад хүний эрх болон ардчиллыг хөгжүүлэх, иргэний нийгмийг дэмжих" төслийн хүрээнд хорих байгууллагын ажилтнуудыг хүний эрхийн сургалтад хамрууллаа
2015-08-6

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Каритас Чех байгууллагаас хэрэгжүүлсэн "Монголын хорих байгууллагуудад хүний эрх болон ардчиллыг хөгжүүлэх, иргэний нийгмийг дэмжих" төслийн хүрээнд 2014 оны 4 дүгээр сарын 10-наас 2014 оны 6 дугаар сарын 25-ныг хүртэлх хугацаанд ШШГЕГ-тай хамтран тус газрын харъяа бүх төвлөрсөн хорих ангиудын албан хаагчдад хүний эрхийн сургалт зохион байгуулж ажиллалаа. Төслийн хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын албан хаагчдын хүний эрхийн...

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст 2001-2013 онд хэрэгжсэн төслүүд
2013-02-20

Монгол Улсад хүний эрхийн тодорхой асуудлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос гадны байгууллагын төсөл, хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл (2001-2013 он)   № Төслийн нэр Огноо Санхүүжүүлэгч Төсөл хэрэгжүүлсэн газар, төслийн үр шимийг хүртэх Төслийг хамтран хэрэгжүүлсэн байгууллага ...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК