2004 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн боловсрол, сургалтын үйл ажиллагаа
2013-02-25

Мөрдөн байцаагч, шүүгч, прокурор зэрэг хуулийн байгууллагын албан хаагчдад зориулан дараах сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.Үүнд: Баривчлах, цагдан хориход хүний эрхийг хангах нь Эмэгтэйчүүд, охидыг хил дамнуулан наймаалах асуудлын өнөөгийн төлөв байдал Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хүний эрх Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенц. Хүний эрхийн зөрчилтэй асуудлыг эвлэрүүлэх, зуучлах арга барил ашиглан шийдвэрлэх талаар сургалтыг зарим төрийн байгууллагын өргөдөл, гомдол...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК