2018 оны эхний хагас жилд 647 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад хууль зөвлөгөө өгч ажиллалаа
2018-04-26

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2018 оны эхний хагас жилд нийт 647 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад утсаар 109, цахимаар 7, биечлэн 531 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад нийт 15,529 минут буюу 258 цаг 49 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Үүнээс Улаанбаатар хотод 105 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 1,948 минут буюу 32 цаг 28 минут, орон нутагт 542 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 13,581 минут буюу 226 цаг 21 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа....

Эхний 11 сарын байдлаар 1007 хүнд 271 цаг 54 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгөөд байна
2017-11-27

2017 оны эхний 10 сарын байдлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нийт 1007 хүнд 271 цаг 54 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгснөөс Улаанбаатар хотод нийт 131 иргэнд 32 цаг 41 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн байна.   Мөн 2017 оны хагас жилийн байдлаар утсаар 77, цахимаар 7, биечлэн 659 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 16291 минут буюу 271 цагийн хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Үүнээс Улаанбаатар хотод 131 иргэн, аж ахуйн...

Хууль зүйн зөвлөгөө
2013-02-20

Комисс нь иргэн, аж, ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн хүний эрх, эрх чөлөөний зөрчлийн талаарх өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэхээс гадна иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон Улсын гэрээ, конвенц, Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулиар баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөний талаарх асуудлаар үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилладаг. Хууль зүйн зөвлөгөө авахаар хандсан иргэдийн тоо жилд дундажаар 200-400 орчим байсан бол сүүлийн 5 жилийн...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК