Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын илтгэл


 
     
[attachment=644:1 дэх] 2 дахь [607.11 Kb] [attachment=646:3 дахь] [attachment=647:4 дэх]
     
 
5 дахь [290.6 Kb]
6 дахь [692.38 Kb]
7 дахь [1.2 Mb]
8 дахь [594.36 Kb]


     
9 дэх [1.29 Mb]
10 дахь [1.05 Mb]
[attachment=654:11 дэх
12 дахь [3.06 Mb]

     
13 дахь [1.36 Mb]
14 дэх [1.43 Mb]
15 дахь [2.06 Mb]
16 дахь [3.03 Mb]

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК