Хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Тусгаар тогтнолын талбай

Засгийн газрын XI байр, V давхар

Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх утас: 70 000 222, 51-262971, 51-262786

Сургалт: 51-262902, 51-262752,
Сурталчилгаа:  51-262751

Гадаад харилцаа: 51-262915

Санхүү, шилэн данс: 51-262589

Даргын туслах: 51-266506
Факс: 51-262786
Цахим хуудас: www.mn-nhrc.org
Цахим шуудан: info@mn-nhrc.org

facebook хуудас: www.facebook.com/nhrcm

Хаяг

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК