Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хэрэгжсэн төслүүд
2013-02-20

Монгол Улсад хүний эрхийн тодорхой асуудлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос гадны байгууллагын төсөл, хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл (2001-2013 он)   № Төслийн нэр Огноо Санхүүжүүлэгч Төсөл хэрэгжүүлсэн газар, төслийн үр шимийг хүртэх Төслийг хамтран хэрэгжүүлсэн байгууллага ...

Хүний эрх APP

2014 оны Хүний эрхийн Олон Улсын өдрийн хуудас

Цахим сургалт

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК