НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр “Монгол Улсад хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийг хэрэгжүүлж дууслаа
2015-07-8

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр "Монгол Улсад хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийг 2012-2014 онд хэрэгжүүлж дууслаа. Энэхүү төслийн гол зорилго нь Монгол Улсын хөгжлийн өнөөгийн нөхцөлд тулгамдаж буй хүний эрхийн асуудлуудын талаар хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийн илтгэл тайлан боловсруулах, холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудын хүний эрхийг хангах, хамгаалах талаар хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, олон нийтэд...

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хэрэгжсэн төслүүд
2013-02-20

Монгол Улсад хүний эрхийн тодорхой асуудлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос гадны байгууллагын төсөл, хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл (2001-2013 он)   № Төслийн нэр Огноо Санхүүжүүлэгч Төсөл хэрэгжүүлсэн газар, төслийн үр шимийг хүртэх Төслийг хамтран хэрэгжүүлсэн байгууллага ...

Хүний эрх APP

2014 оны Хүний эрхийн Олон Улсын өдрийн хуудас

Цахим сургалт

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК