Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр “Монгол Улсад хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийг хэрэгжүүлж байна
2013-02-20

Төслийн хэрэгжих хугацаа: 2012-2014 онд 2014 оны 10 дугаар сарын байдлаарх тайланг энд дарж уншина уу. [494.62 Kb]  2013 оны төслийн дэлгэрэнгүй тайланг энд дарж уншина уу. [618.13 Kb]  2012 оны төслийн дэлгэрэнгүй тайланг энд дарж уншина уу. [388.09 Kb] Төслийн зорилго, зорилт: Энэхүү төслийн гол зорилго нь Монгол Улсын хөгжлийн өнөөгийн нөхцөлд тулгамдаж буй хүний эрхийн асуудлуудын талаар хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийн илтгэл тайлан боловсруулах,...

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хэрэгжсэн төслүүд
2013-02-20

Монгол Улсад хүний эрхийн тодорхой асуудлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос гадны байгууллагын төсөл, хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл (2001-2013 он)   № Төслийн нэр Огноо Санхүүжүүлэгч Төсөл хэрэгжүүлсэн газар, төслийн үр шимийг хүртэх Төслийг хамтран хэрэгжүүлсэн байгууллага ...

Хүний эрх APP

2014 оны Хүний эрхийн Олон Улсын өдрийн хуудас

Цахим сургалт

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК