Сургалт
2013-02-20

Хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа /он, оноор/  2012    2011   2010    2009    2008       2007   2006    2005   2004       2003    2002     2001 Хүний эрхийг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, эрхийнхээ төлөө тэмцэх чадварыг бий болгох зорилгоор  төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж...

Хүний эрх APP

2014 оны Хүний эрхийн Олон Улсын өдрийн хуудас

Цахим сургалт

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК