Эх сурвалж » Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрхийн Үндэсний Коммис
Хорих байгууллагад эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх мониторинг явуулах гарын авлага
2016-03-16

 Хорих байгууллагад эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх мониторинг явуулах гарын авлага номыг энд [3.36 Mb] дарж татна уу....

Ахмад настны нийгмийн хамгаалал ба хүний эрхийн асуудал
2016-02-24

Ахмад настны нийгмийн хамгаалал ба хүний эрхийн асуудал судалгааны тайлантай энд [3.8 Mb] дарж танилцана уу....

ЭЯГБХУТК-ийн хорооны 63 дахь хуралд хүргүүлэх Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын мэдээлэл
2016-01-19

 Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улс эмэгтэйчүүдийн эсрэг ялгаварлан гадуурхалт болон эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгш эрхийг баталгаажуулах, тэгш байдлыг хангах асуудлаар хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг батлан гаргаж нэлээдгүй ахиц дэвшил гаргаж байна. Тухайлбал Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг 2011 онд Улсын Их Хурлаас баталснаар улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд жендэрийн эрх тэгш байдлыг ханган хэрэгжүүлэх...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос хийсэн судалгааны тойм
2015-05-12

2014 он Хууль зүйн боловсрол олгож буй их дээд сургуулиуд дахь хүний эрхийн боловсрол [1.71 Mb]  2013 он Бичил уурхай салбар дахь хүний эрх [2.13 Mb] Эдийн бус хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхийн судалгаа [301.07 Kb] Монгол Улс дахь мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодистой холбоотой гэмт хэрэгт оногдуулж буй ял шийтгэл, тулгамдаж буй асуудал (судалгааг өмнөх хуудсаас үзнэ үү.) 2012 он [attachment=466:  Монгол Улс дахь Уул уурхай ба Хүний...

Эрүү шүүлтийн эсрэг олон улсын эрх зүйн эх сурвалж ба үндэсний илтгэлүүд, НҮБ-аас өгсөн зөвлөмжүүд (2015 он)
2015-05-4

Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудыг эгнээндээ нэгтгэдэг Австралийн Сидней хотноо төвтэй "Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Чуулган" болон Швейцарийн Женев хотноо төвтэй "Эрүү шүүлтээс Урьдилан сэргийлэх Холбоо" олон улсын байгууллагаас Ази Номхон Далайн бүсийн хэмжээнд ажилладаг ХЭҮБ-уудын дунд тухайн бүс болон улс орондоо 2014-2016 онуудад "Эрүү шүүлтийн эсрэг Элчин сайд" нарыг тусгай шалгуураар томилон ажиллуулж байна.  Эрүү шүүлтийн эсрэг Элчин сайдаар Монгол Улсаас Монгол...

Хууль зүйн сургуулиуд дахь хүний эрхийн боловсролын төлөв байдал
2015-04-1

Олон улсын хамтын нийгэмлэгээс хүний эрхийг хангаж, хамгаалахад боловсрол чухал үүрэгтэйг хүлээн зөвшөөрч, "Хүний эрхийн боловсролын НҮБ-ын 10 жил” (1995-2004), "Хүний эрхийн боловсролын дэлхийн хөтөлбөр” (2004), "Хүний эрхийн боловсрол, сургалтын тухай тунхаглал” (2011) зэрэг бодлогын баримт бичгүүдийг батлан хэрэгжүүлж байна.   Эдгээр бодлогын хүрээнд Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хүний эрхийн боловсролыг хөхиүлэн дэмжих үйл ажиллагаа явуулж, эрх зүйн боловсрол олгож буй...

Эмэгтэйчүүдийн эрх ба жендэрийн тэгш байдал хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудад зориулсан гарын авлага
2014-04-18

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж "Эмэгтэйчүүдийн эрх ба жендэрийн тэгш байдал” хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудад зориулсан гарын авлага номыг монгол хэлнээ орчуулан 2014 оны 4 дүгээр сард хэвлүүлэв. Энэхүү номыг Европын аюулгүй байдал ба хамтын ажиллагааны байгууллагын Ардчилсан институт ба хүний эрхийн газраас 2012 онд орос хэлээр эрхлэн хэвлүүлснийг зохиогчийн зөвшөөрөлтэйгээр ийн олны хүртээл болголоо....

Бичил уурхайн салбар дахь хүний эрх
2014-02-12

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2012 онд "Монгол Улс дахь бичил уурхай ба хүний эрх” хяналт шалгалтын ажлыг тус төсөлтэй хамтран хэрэгжүүлж, хяналт шалгалтын дүнг 2012 оны 10 дугаар сард зохион байгуулсан "Монгол Улс дахь уул уурхайн бизнес ба хүний эрх” олон улсын хурал дээр танилцуулсан билээ. Харин энэ удаа ХЭҮК Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн "Тогтвортой бичил уурхай” төслийн санхүүжилтээр зарим аймаг дахь бичил уурхайн салбар дахь хүний эрхийн төлөв байдлыг үнэлэх, нөлөөллийн...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК