Хууль зүйн сургуулиуд дахь хүний эрхийн боловсролын төлөв байдал
2015-04-1

Олон улсын хамтын нийгэмлэгээс хүний эрхийг хангаж, хамгаалахад боловсрол чухал үүрэгтэйг хүлээн зөвшөөрч, "Хүний эрхийн боловсролын НҮБ-ын 10 жил” (1995-2004), "Хүний эрхийн боловсролын дэлхийн хөтөлбөр” (2004), "Хүний эрхийн боловсрол, сургалтын тухай тунхаглал” (2011) зэрэг бодлогын баримт бичгүүдийг батлан хэрэгжүүлж байна.   Эдгээр бодлогын хүрээнд Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хүний эрхийн боловсролыг хөхиүлэн дэмжих үйл ажиллагаа явуулж, эрх зүйн боловсрол олгож буй...

Эмэгтэйчүүдийн эрх ба жендэрийн тэгш байдал хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудад зориулсан гарын авлага
2014-04-18

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж "Эмэгтэйчүүдийн эрх ба жендэрийн тэгш байдал” хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудад зориулсан гарын авлага номыг монгол хэлнээ орчуулан 2014 оны 4 дүгээр сард хэвлүүлэв. Энэхүү номыг Европын аюулгүй байдал ба хамтын ажиллагааны байгууллагын Ардчилсан институт ба хүний эрхийн газраас 2012 онд орос хэлээр эрхлэн хэвлүүлснийг зохиогчийн зөвшөөрөлтэйгээр ийн олны хүртээл болголоо....

Бичил уурхайн салбар дахь хүний эрх
2014-02-12

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2012 онд "Монгол Улс дахь бичил уурхай ба хүний эрх” хяналт шалгалтын ажлыг тус төсөлтэй хамтран хэрэгжүүлж, хяналт шалгалтын дүнг 2012 оны 10 дугаар сард зохион байгуулсан "Монгол Улс дахь уул уурхайн бизнес ба хүний эрх” олон улсын хурал дээр танилцуулсан билээ. Харин энэ удаа ХЭҮК Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн "Тогтвортой бичил уурхай” төслийн санхүүжилтээр зарим аймаг дахь бичил уурхайн салбар дахь хүний эрхийн төлөв байдлыг үнэлэх, нөлөөллийн...

Хүний эрхийн цуврал нийтлэл I, II боть
2014-01-9

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс хүний эрхийн боловсролд хамаарах тодорхой эрхүүдийн хүрээнд жилдээ 40-45 нийтлэл, өгүүлэл, ярилцлага, мэдээллийг бэлтгэн нийтэлж ирлээ.  Эрхэм уншигч таны оюуны санд нэмэр болгох зорилгоор таны гар дээр хэвлэгдэн хүрч буй энэ удаагийн цувралд Хүйсийн тэгш байдал, Хүний эрхийн боловсрол, сургалт, Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний болон олон улсын механизм, НҮБ-ын хүний эрхийн хороодод хандах тухай, Гэрч, хохирогчийн эрхийн хамгаалал, Эрүүл мэнд ба...

Монгол Улс дахь мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодистой холбоотой гэмт хэрэгт оногдуулж буй ял шийтгэл, тулгамдаж буй асуудал
2013-12-25

Судалгааны зорилго нь мансууруулах бодис болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодистой холбоотой гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, гэм буруутай этгээдэд оногдуулах ял шийтгэлийн өнөөгийн бодит нөхцөл, байдлыг шүүхийн практикт тулгуурлан олон улсын хүний эрхийн гэрээ, конвенц, баримт бичигтэй харьцуулан судалж, дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр холбогдох байгууллагуудад санал зөвлөмж хүргүүлэх, эрүүгийн хууль тогтоомжид тусгуулах явдал болно. Судалгааг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс,...

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагын танилцуулга англи, монгол хэл дээр хэвлэгдлээ
2013-04-11

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний байгууллага байгуулагдах болсон шалтгаан, байгууллагын бүрэн эрх, үйл ажиллагааны зарчим,  эрхэм зорилго, Комисс, түүний гишүүний бүрэн эрх, бүрэн эрхийн баталгаа, бүтэц бүрэлдэхүүний талаарх цогц мэдээллийг Хүний эрхийн  Үндэсний Комиссын шинэ танилцуулга уншигч танд өгөх болно.  Англи, монгол хэл дээр хэвлэгдсэн энэхүү товхимлоос Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Номыг эндээс уншина уу. [587.78 Kb]...

Хүний эрхийн товч тайлбар (2012 он)
2013-04-11

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүд, ажилтнууд Монголд анх удаа "Хүний эрхийн товч тайлбар”-ыг эрхлэн гаргасан билээ. "...Хүний эрх гэдэг ойлголт нь товчхондоо хүн болж төрсний хувьд заяагдсан, ямар нэгэн ялгаатай байдлаас үл хамааран эдэлвэл зохих эрх, эрх чөлөөг хэлдэг байна. Хүний эрх нь хүнийг нэр төртэй, үнэ цэнэтэй амьдрах наад захын хэрэгцээ шаардлага, оршихуйн үндэс юм. Хүний эрх нь ялгаварлалгүй, салшгүй, хуваагдашгүй, харилцан хамааралтай, хүн бүрт түгээмэл байдаг. Хүний...

Хүний эрхийн олон улсын гэрээний хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын ээлжит илтгэлүүд, НҮБ-ын холбогдох хороодоос Монгол Улсын Засгийн газарт өгсөн зөвлөмжийн эмхэтгэл (2012 он)
2013-04-11

"Хүний эрхийн олон улсын гэрээний хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын ээлжит илтгэлүүд, НҮБ-ын холбогдох хороодоос Монгол Улсын Засгийн газарт өгсөн зөвлөмжийн эмхэтгэл"-ийн I ботийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2004 онд эрхлэн хэвлүүлсэн билээ. Энэ удаа бид 2004 оноос хойшхи олон улсын гэрээний хэрэгжилтийн талаарх Засгийн газрын илтгэл, түүнийг хэлэлцээд НҮБ-ын холбогдох хороодоос өгсөн зөвлөмжийг эмхэтгэн II ботийг олны хүртээл болгож байна....

Нийгмийн хэв журам ба хүний эрх (2012 он)
2013-04-11

Цагдаагийн байгууллага нь нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдлын үед нийгмийн хэв журам сахиулах үүргээ биелүүлэхдээ хүний эрхийг хэрхэн хангаж ажиллах, цагдаагийн байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг бий болгох, хүний эрхийн мэдрэмжтэйгээр аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чадавхийг сайжруулах зорилгоор ХЭҮК, ЦЕГ хамтран "Нийгмийн хэв журам ба Хүний эрх" сургалтыг 2012 оны 6 дугаар сарын 7-8-ны өдрүүдэд зохион...

Хүний эрх APP

2014 оны Хүний эрхийн Олон Улсын өдрийн хуудас

Цахим сургалт

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК