НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд Комиссар Зейд Раад Аль Хуссейны илгээлт

Үзэх

Түүх

Хүний Эрхийн Олон Улсын өдрийг дэлхий нийтээр тэмдэглэх болсны учир