"Боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгаалал" хүний эрхийн лекц №15

"Уул уурхай ба Хүний эрх" №14

"Миний үг, миний оролцоо" парламентын мэтгэлцээн тэмцээн-2013

Санал асуулга
Хүний эрх аль салбарт илүү зөрчигдөж байна вэ?
Боловсрол
Хууль эрх зүй
Уул уурхай
Эрүүл мэнд
Бусад