“Нийгмийн хэв журам ба хүний эрх” сэдвээр сургалт зохион байгуулна

Улаанбаатар – 38,                                                                   Утас: 262902

Тусгаар тогтнолын талбай                                                        Факс: 976-51-262786

Засгийн газрын XI байр, 509 тоот                                             Цахим шуудан: info@mn-nhrc.org

                                                                                              Цахим хаяг: www.mn-nhrc.org                                                                                                  

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

                                                                                                                                       

“Нийгмийн хэв журам ба хүний эрх” сэдвээр сургалт зохион байгуулна

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Цагдаагийн Ерөнхий газар хамтран “Нийгмийн хэв журам ба хүний эрх” сэдэвт сургалтыг цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудад зориулан 2012 оны 06 дугаар сарын 7, 8-нд зохион байгуулахаар боллоо.  Хоёр өдрийн сургалтад Цагдаагийн ерөнхий газар, нийслэлийн болон аймгуудын цагдаагийн газар, хэлтсийн дэд дарга, хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, хэв журмын тасгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч нийт 100 гаруй хүн оролцоно.

Энэхүү сургалт нь нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдлын үед Цагдаагийн байгууллага нийгмийн хэв журам сахиулах үүргээ биелүүлэхдээ хүний эрхийг хүндэтгэн хангаж ажиллах талаар цагдаагийн байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх зорилготой бөгөөд хоёр байгууллагын хамтран ажиллах Санамж бичгийн хүрээнд хийгдэж буй ажлын нэг хэсэг.

“Нийгмийн хэв журам ба хүний эрх” сургалт НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтээр үндэсний хэмжээнд  зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог бөгөөд хүний эрх, хууль зүй, цагдаагийн эрх зүйгээр мэргэшсэн, туршлагатай эрдэмтэн, докторууд хичээлийг заана.

Хүний эрхийн ерөнхий ойлголт, эрүү шүүлт, нийгмийн хэв журам, нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдлын үед хүний эрхийг хангах асуудлууд зэрэг сэдвийн хүрээнд сургалтад хамрагдсан эдгээр албан тушаалтнууд нь тухайн харьяа газар, хэлтсийн албан хаагч нарт сургалт зохион байгуулах чадвар эзэмшиж, нийгмийн хэв журам сахиулах ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлага, мэдрэмжтэйгээр хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, бие бүрэлдэхүүнийг мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллахад суралцах юм.

Арга хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Комиссын Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан референт З.Бадмаарагаас авч болно. 

(Цахим шуудан: z.badmaarag@mn-nhrc.org; Утас: 51-262902)

 

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 11 дэх илтгэлээ УИХ-д өргөн барилаа

Улаанбаатар – 38,                                                               Утас: 262902

Тусгаар тогтнолын талбай                                                    Цахим шуудан: info@mn-nhrc.org

Засгийн газрын XI байр, 509 тоот                                          Цахим хаяг:    www.mn-nhrc.org 

                                                                                                                

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 11 дэх илтгэлээ УИХ-д өргөн барилаа   

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж  “Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 11 дэх илтгэл”-ийг УИХ-ын дарга Д.Дэмбэрэлд өнөөдөр   буюу 2012 оны дөрөвдүгээр сарын 10-нд өргөн барилаа. Илтгэлийг өргөн барихад Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн Ж.Дашдорж, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн П.Оюунчимэг, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  Х.Мөнхзул нар оролцсон юм. 

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд  “Комисс нь Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаар жил бүрийн эхний улиралд багтаан Улсын Их Хуралд илтгэнэ” гэж заасны дагуу Комисс нь манай улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлыг жил бүр парламентад илтгэж, холбогдох байгууллагуудад хандан санал, зөвлөмжийг гаргадаг билээ. 

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс  энэ удаад шийдвэр гаргуулахаар дараах 6 зөвлөмжийг Улсын Их Хуралд хүргүүллээ. Үүнд:

  1. Цагдан хорих болон хорих байрны стандартыг баталж улсын хэмжээнд мөрдүүлэх;

  2. Ялтнаар аль болох хөдөлмөр эрхлүүлэх боломжийг бүрдүүлэх шаардлагын үүднээс гяндангаас бусад хорих ангиудад ажлын байр бий болгох асуудлыг судалж, дэс дараатай шийдвэрлэх;  

  3. Хөдөлмөрийн хамт олон үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэж эрх ашгаа хамгаалуулах, үйлдвэрчний эвлэл хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг тууштай хамгаалдаг байх нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн, олон улсын нийтлэг жишигт нийцүүлсэн байдлаар Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай БНМАУ-ын хуулийг шинэчлэн батлах;  

  4. Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам, Нийгмийн Хамгаалал, Хөдөлмөрийн Яам, Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар, Гадаадын Хөрөнгө Оруулалтын Газар, Гадаадын Иргэн, Харьяатын Асуудал Эрхлэх Газар, Цагдаагийн Ерөнхий Газар, Гаалийн Ерөнхий Газар, Авто Тээврийн Газар, Авто Замын Газрын төлөөлөл оролцсон ажлын хэсгийг Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Ханбогд сумдад томилон ажиллуулж, уул уурхайн үйлдвэрлэлтэй холбоотойгоор хүний эрх ноцтой зөрчигдөж байгаа зарим асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлүүлэх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал боловсруулж, холбогдох шийдвэр гаргуулах;  

  5. Хорт хавдар болон бусад өвчний улмаас хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ зайлшгүй байгаа өвчтөнд уг үйлчилгээг үзүүлж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эсхүл төсвөөс зардлыг нь санхүүжүүлдэг эрх зүйн орчинг бий болгох;  

  6. Сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүст зориулсан асрамжийн газар байгуулах асуудлыг нэн даруй шийдвэрлэх.

 Арга хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Комиссын хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгаа хариуцсан референтээс авч болно.

(Цахим шуудан: z.badmaarag@mn-nhrc.org; Утас: 262902)

Мэдэгдэл

 

Улаанбаатар – 38,                                                                Утас: 262902 

Тусгаар Тогтнолын талбай                                                   Факс: 976-51-262786

Засгийн газрын XI байр, 509 тоот                                         Цахим шуудан: info@mn-nhrc.org

                                                                                             Цахим хаяг: www.mn-nhrc.org                                                                                                                             

 

              МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС 

                                                                                                                                 2011 оны 01 дүгээр сарын 06.

 

МЭДЭГДЭЛ

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын хоёрдугаар нэмэлт  протоколд нэгдэн орох тухай хуулийг Монгол Улсын Их Хурал 2012 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдөр баталж, Монгол Улс цаазаар авах ялгүй орон болсныг түмэн олноо сонордуулан мэдэгдэхэд таатай байна.

Цаазаар авах ялыг гүйцэтгэхийг  түдгэлзүүлэх шийдвэрийг анх удаа гаргаж, хүний эрхийн төрийн болон төрийн бус байгууллагын санал санаачлагыг дэмжиж, нөр их хүчин чармайлт тавьж  ирсэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдорж, НҮБ-ын Эрүүдэн шүүхийн эсрэг хорооноос Монгол Улсын Засгийн газарт өгсөн болон олон улсын байгууллагуудаас удаа дараа гаргасан зөвлөмжийг  биелүүлж, нэмэлт протоколд нэгдэн орох хуулийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр баталсан  Улсын Их Хурлын дарга, гишүүдэд  Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос талархал илэрхийлж байна.

 

Арга хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ХЭҮК-ын Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан референт З.Бадмаарагаас авна уу. (Цахим шуудан: z.badmaarag@mn-nhrc.org; Утас 262902)

 

 

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 10 дахь илтгэлээ өргөн барилаа

Улаанбаатар – 38,                                                                    Утас: 262902 

Эрх чөлөөний талбай                                                                Факс: 976-51-262786

Засгийн газрын XI байр, 509 тоот                                              Цахим шуудан: info@mn-nhrc.org

                                                                                                Цахим хаяг: www.mn-nhrc.org                                                                                                                            

 МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

 

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 10 дахь илтгэлээ УИХ-д өргөн барилаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж  “Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 10 дахь илтгэл”-ийг УИХ-ын дарга Д.Дэмбэрэлд өнөөдөр   буюу 2011 оны дөрөвдүгээр сарын 25-нд өргөн барилаа. Илтгэлийг өргөн барихад Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн Ж.Дашдорж, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн П.Оюунчимэг, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны дарга Г.Нарантуяа нар оролцсон юм.  Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд  “Комисс нь Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаар жил бүрийн эхний улиралд багтаан Улсын Их Хуралд илтгэнэ” гэж заасны дагуу Комисс нь манай улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлыг жил бүр парламентад илтгэж, холбогдох байгууллагуудад хандан санал, зөвлөмжийг гаргадаг билээ. 

Энэ жилийн илтгэл нь Монгол Улсад хүний эрхийг хамгаалах албан ёсны байгууллага буюу Хүний эрхийн Үндэсний Комисс байгуулагдсаны 10-н жилийн ойтой давхацаж буйгаараа онцлог бөгөөд өмнөх есөн илтгэлд тусгасан санал, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг эргэн харж, үнэлэлт, дүгнэлт өгснөөрөө давуу талтай юм.  Комисс энэ удаа Улсын Их Хурал, Засгийн газар, холбогдох бусад байгууллагуудад хандаж, долоон санал, зөвлөмжийг гаргалаа.

“Эрүү шүүлтийг таслан зогсоох нь” санамж бичгийн хугацааг сунгалаа

    "Эрүү шүүлтийг таслан зогсоох нь" санамж бичигт Хүний эрхийн Үндэсний Комиссыг төлөөлж ХЭҮК-ын гишүүн П.Оюунчимэг, ЦЕГ-ыг төлөөлж тус газрын УМБГ-ын дарга Ө.Энхтөр, ТЕГ-ыг төлөөлж, ТЕГ-ын Мөрдөн байцаах хэлтсийн дарга, хурандаа П.Пүрэвцогт, АТГ-ыг төлөөлж, АТГ-ын Мөрдөн шалгах хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар А.Эрдэнэбат, УЕПГ-ыг төлөөлж, УЕПГ-ын дэргэдэх Мөрдөн байцаах албаны дарга Б.Галдаа, ШШГЕГ-ыг төлөөлж тус газрын Захиргааны удирдлагын газрын дарга Х.Пүрэвсүрэн нар өнөөдөр буюу зургадугаар сарын 27-нд гарын үсэг зурж баталгаажууллаа.

Хүний эрхийг дэмжигч байгууллагуудыг хүлээн авч уулзлаа

  Хүний эрхийн Үндэсний Комисс хүний эрхийг дэмждэг, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан уулзалт хэлэлцүүлгийг өнөөдөр буюу зургадугаар сарын 27-нд зохион байгуулж байна.

Хүний эрхийн ажилтнууд хорих ангид ажиллалаа

     Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын удирдлага, ажилтнуудын баг ШШГЕГ-ын харъяа 405 дугаар хорих ангид 2011 оны тавдугаар сарын 2-ны өдөр ажиллаад ирлээ. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газартай байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтан, албан хаагчдад хүний эрхийн боловсрол олгох сургалт явуулах, ШШГЕГ-ын харъяа хорих ангиудад хүмүүжиж буй ялтнуудын эрх зүйн байдалд хамтарсан судалгаа, мониторинг явуулах, зарим төвлөрсөн хорих ангиудад нээлттэй хяналт шалгалтыг тусгай удирдамжийн дагуу хамтран зохион байгуулах зэрэг ажлыг төлөвлөөд байгаа билээ.

Санал асуулга
Таны бодлоор хүний эрхийн зөрчил үүсэхэд нөлөөлж буй гол хүчин зүйл юу вэ?
Хүнд суртал
Ядуурал
Уул уурхай
Хүний эрхийн мэдлэг ойлголтгүйгээс
Бусад