Нанзадын ГАНБАЯР
Комиссын гишүүн
Утас: 266717
И-мэйл:

n.ganbayar@mn-nhrc.org

Жамсрангийн БЯМБАДОРЖ
Комиссын дарга
Утас: 266506, 320284 (ф)
И-мэйл:

j.byambadorj@mn-nhrc.org

Пүрэвийн ОЮУНЧИМЭГ
Комиссын гишүүн
Утас: 260987
И-мэйл:  

p.oyunchimeg@mn-nhrc.org

Санал асуулга
Хүний эрх аль салбарт илүү зөрчигдөж байна вэ?
Боловсрол
Хууль эрх зүй
Уул уурхай
Эрүүл мэнд
Бусад